Page:Sibu Congkan Xubian146-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-048.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大清一統志

 蒲州府在山西省治西南一千一百里東西距一百里南北距二百二十里東至解州界九十五

  里西至陜西同州府朝邑縣界五里南至陜西潼關㕔界六十里北至絳州河津縣界一百六十里

  東南至解州芮城縣界一百十五里西南至潼關㕔界七十里東北至絳州稷山縣界一百二十里

  西北至陜西同州府韓城縣界一百二十里自府治至 京師二千二百里

 ︹分野︺天文觜參分野實沈之次

︹建置沿革︺禹貢冀州之域春秋屬晉戰國屬魏秦爲

  河東郡地漢魏因之晉永和十年苻秦始置秦州

  咸安元年改雍州太元二十一年姚秦改置并冀

  二州義熙十三年還屬晉置并州及河東郡俱治