Page:Sibu Congkan Xubian146-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-048.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


  州元至元王年省入猗氏十五年復置仍屬河中府明屬蒲州 本朝雍正六年屬蒲州府

  氏縣在府東北一百十里東西距四十里南北距七十里東至解州安邑縣界二十里西至臨

  晉縣界二十里南至解州界三十五里北至萬泉縣界三十五里東南至安邑縣界五十五里西南

  至臨晉縣界四十里東北至萬泉縣界五十里西北至臨晉縣界二十里本周郇國春秋晉郇瑕氏

  之地漢置猗氏縣屬河東郡後漢魏晉因之後魏太和十一年分置北猗氏縣屬北鄉郡西魏恭帝

  二年改為桑泉後周明帝復曰猗氏屬汾隂郡隋屬河東郡唐屬河中府五代宋金元因之明屬蒲

  州 本朝雍正六年屬蒲州府

 ︹形勢︺黄河北來太華南𠋣總水陸之形勝鬱關河之

  氣色唐元載建中都議全晉列藩三河外屏條山峙其左

  紫淵居其右前瞻巨嶽却望隆脽宋王欽若廣孝泉記西阻