Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/116

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   子縣北四十里為太原孔道 本朝康熙中增設駐防又南呈鎮在縣東南二十里璩村鎮在縣南

   四十里石硩鎮在縣西二十里豐儀鎮在屯留縣西南四十里有堡其北為苗岳鎮又邊寨

   鎮在縣西南路通平陽府岳陽縣丈八佛鎮在縣西五十里寺底鎮在屯留縣東北二十

   里金史地理志屯留縣有寺底鎮新志明改名常村鎮又上村鎮在縣東二十里駝坊鎮在縣東南

   二十五里東周鎮在襄垣縣西南二十里又長隆鎮在縣西南二十五里榆林鎮在縣西南

   八十里五巑關之南夏店鎮在縣西三十里下良鎮在襄垣縣北三十里鎮有龍山寨明

   嘉靖中建又西營鎮在縣北四十五里與沁州武鄉縣接界神頭鎮在潞城縣東二十里

   又微子鎮在縣東南陲鎮在縣南二十里安昌鎮在縣西二十里黄碾鎮在潞城縣西北

   二十里通鑑五代梁開平元年晉王存勗軍于黄碾距上黨四十五里羊圍鎮在壺關縣

   東八十里新興里相近有花園鎮馮坡鎮在壺關縣南二十八里黄山下又大峪鎮在縣