Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/123

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  里段村堡︹宋︺宇文光墓在黎城縣北十五里︹元︺宋子貞墓在長子縣東南

  十五宋思約墓在屯留縣東南五里藕澤村劉寛墓在潞城縣東青羊里

  ︹明︺四貞墓在長治縣東南八十里有四貞祠詳後列女暴昭墓在長治縣西羊

  任環墓在長治縣東北白猴村杜斆墓在壺關縣東南三十里林青里

 ︹祠廟︺三忠祠在長治縣東南祀宋確明王佐任環五龍祠在長治縣南魏書地

  形志壺關縣有五龍祠元和志祠在上黨縣東南二十里五龍山慕容永所立以𥙊五方神寰宇記

  慕容永時有五龍見于此山因立祠祀之新志又北關村有九龍廟神農廟有二一在長治

  縣東百穀山北齊時建一在長子縣北關熨斗臺金大定中建歲三月十八日有司致祭大禹

  廟有六一 在長治縣東南十里壺口山宋咸平中重建一 在屯留縣南十五里李防村一在屯留

  縣北三十里浮山巔一在潞城縣南十五里大禹山今移城内春秋有司致祭一在黎城縣東侯壁