Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   人哲宗時知潞州隣境旱饑流民入境者踵接光庭日為食以食之常至暮不暇食遂感疾猶力視

   事出禱雨拜不能興再宿而卒梁燾須城人哲宗時知潞州歲饑不待命發常平粟賑民流人

   聞之來者不絶燾處之有條人不告病明年以左諫議大夫召甫就道民攀援不得行踰太行抵河

   内乃李昭玘濟南人哲宗時通判潞州潞民死多不葬昭玘斥官地畫兆竁具棺衾作

   文風曉之俗為一變劉汲丹稜人通判隆德府時方士林靈素用事郡人班自改易繫辭為妖

   言以應靈素汲攝守下自獄靈素薦自有道命轉運使陳知存按騐掾史懼欲變獄汲責數掾史知

   存憚之卒以實聞韓昭許昌人宣和二年知隆德府單車之任勸農桑恤孤獨通泉貨巨蠧

   宿奸一旦芟薙又請免輸邊税在郡便納民為勒碑頌德確宜祿人知隆德府金兵圍太原

   忻代降平陽兵叛確言敵既得叛卒勢必南下潞城百年不修築將兵又皆戌邊臣願得秦兵十萬

   人以抗敵不報明年金兵至確拒守或獻謀自東城潰圍出確怒叱曰確守土臣當以死報國乃戰