Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   怒甚羣下憂懼不知所出茂上書明太子無邪心天子感悟凡害太子者俱伏罪馮奉世

   字子明潞人馮亭之後後徙杜陵明春秋大義習兵法昭帝時前將軍韓増舉奉世以衞尉使持節

   送大宛諸國客發兵擊莎車威震西域為光祿大夫水衡都尉元帝時累遷執金吾永光二年秋隴

   西羌反奉世討擊大破之斬首數千級賜爵關内侯居爪牙官前後十年為折衝宿將功名次趙克

   國長子譚為校尉隨父從軍有功未拜職病死馮野王字君卿奉世子通詩少以父任為中

   庶子以功次補當陽長元帝時遷隴西太守以治行高入為左馮翊有威信遷大鴻臚行能第一以

   昭儀兄避嫌不得為三公然甚見器重有名當時成帝時拜琅邪太守病免弟逡字子產通易官至

   隴西太守立字聖卿通春秋厯五郡太守所至有績馮參字叔平奉世子通尚書少為黄門郎

   給事中宿衞十餘年行誼敕備以嚴見憚終不得親近出為守令輒病免綏和中以關内侯奉朝請

   五侯敬憚之丞相翟方進亦甚重焉鮑永字君長屯留人父宣哀帝時任司隸校尉為王莽所