Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/142

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   愛一子親射殪之穆瑚黎召議事志道經武安其縣巳反為金志死之子存襲與金將武善戰死

   穆瑚黎舊作木華黎武善舊作武仙今並改正宋子貞字周臣長子人工詞賦與族兄知柔

   同補太學生俱有名金末潞州亂子貞歸東平行臺嚴實為幕府詳議官兼提舉學校於政治裨益

   最多世祖南伐召問方畧對曰投降者不殺脅從者勿治則郡縣可傳檄而定世祖善其言尋拜右

   三部尚書裁定省部制度上書陳便宜十事次第施行至元中拜中書平章政事復陳時務之切要

   者十二策以年老求退敕中書有大事即其家訪問子貞聞朝廷事不便亦必封疏上奏愛君憂國

   不以進退異其心焉子渤字齊彦有才名官至集賢學士宋衟字宏道長子人善記誦中統初

   擢翰林修撰數辟趙璧幕有功入為太常少卿太子以其耆德召見侍講幄開諭為多終太子賓客

   有秬山集十卷李孟字道復上黨人父唐厯仕秦蜀因徙居漢中至元中孟隨父入蜀臺省薦

   辟皆不就成宗立時武宗仁宗皆未出閣求名儒輔導有薦孟有宰相才宜為太子師傅大德初武