Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/146

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  福建守備遷廣東都司僉書俱有平寇功再遷𢑴陵遊擊呉三桂反川寇集城下之迅拒守間出奇

  兵擊之追殺數十里之迅亦被創卒贈昭勇將軍馬聲字正希之迅子父追川寇被創聲割

  股以療訖不起誓殺賊報讐尋授援𠞰右路逰擊率部下二千人轉戰楚粤間功最遷副將遂帥師

  抵昆明賊帥郭壯圖開門突戰聲力禦之賊死亡畧盡滇平擢雲南永北鎮總兵在鎮十五年兵民

  王阜成長治人以孝義稱乾隆四十六年 旌崔兆祥長子人諸城令自晉

  養子自晉被論家屬坐流徙時自晉子兆瑞年幼兆祥涕泣求代行不許後遇赦攜兆瑞歸鬻田產

  復徒步往諸城迎自晉柩返葬王三聘潞城人父病亟三聘憂甚夢人語曰虎肉可愈泣曰

  安得虎巳而悟曰虎者股也割股以進父立愈秦學珍壺關人以孝義稱乾隆三十三年

  

 ︹流寓︺︹漢︺鮑宣高城人徙之上黨以為其地宜田牧又少豪俊易長雄遂家于長子王莽秉政