Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/149

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  佩女鷹菊賊迫上馬投地𡚒罵俱見殺王川妻平氏被驅抱幼女投井死事聞旌為四貞建祠致祭

  李曉妻焦氏長治人東阿主簿焦鉦女字李曉將娶而曉卒女欲臨其喪父母不許縊

  于室幾死母因偕往哭盡哀姑牛氏老且盲女願留養曲盡孝敬姑大喜目復明事聞旌表壽八十

  郝淮妻孔氏長治人淮存時有友寄白金數百淮殁或勸弗與孔正色曰不義之

  行可玷夫于地下耶悉還之孔年二十八而寡撫子繼英有成壽八十卒馮王擢妻常

  氏屯留人年二十夫亡里中少年悦其色願娶之常挾利刃自矢曰吾頭可斷此志不可奪卒完

  節以夀終萬厯間旌表崔濟妻常氏襄垣人年二十七夫亡豪家有強婚者常遂自

  縊救甦翦髪訴之當事卒全其志郝思仁妻栗氏襄垣人生一子不育夫亡守節

  事孀姑三十年姑殁負土封墓不櫛髪不茹葷以哀毁終巡按御史旌之郗自省妻郝

  氏襄垣人族無賴某逼汚不從自刎死事聞建坊旌表程萬里妻袁氏長治人萬