Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/153

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  妻賈氏閻克寛妻胡氏胡鼎妻王氏宋鴻儒妻梁氏栗培先妻周氏郭之屏妻王氏王建極妻路氏

  馮文生妻楊氏胡建寅妻杜氏孟律妻張氏申永惠妻王氏胡廷梅妻王氏胡㴠妻趙氏廉世舉妻

  郭氏趙文焯妻楊氏馮天寵妻劉氏袁天植妻李氏郭崑妻牛氏韓翰臣妻王氏王克禮妻張氏李

  業妻常氏翟飛妻宋氏俱乾隆年間 旌侯同來妻常氏長子人守正捐軀同縣節

  婦趙復晉繼妻康氏許清妻原氏李八孩妻田氏俱乾隆年間 旌程錫礽妻李氏

  屯留人夫亡守節乾隆年間 旌李八孩妻王氏襄垣人守正捐軀同縣節婦郝

  秀銀妻許氏李桓妻張氏鄭爲仁妻劉氏崔均妻趙氏王夢說妻路氏俱乾隆年間 旌武經

  文妻王氏潞城人夫亡守節同縣節婦牛葆中妻郭氏吳晉妻賈氏牛宿財妻劉氏子可

  金妻秦氏俱乾隆年間 旌趙氏壺關人夫亡殉節同縣節婦郝氏郭世金妻岳氏俱乾隆

  年間 旌王聚海女王氏黎城人守正捐軀乾隆四十二年 旌和安東