Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  拔岳鎮關西孝通為行臺右丞太昌初因使至鄴為高歡所留興和二年卒于鄴柳崇

  生解人有學行舉秀才高第解褐太尉主簿轉尚書右外兵郎中孝文遣檢斷河北河東二郡爭境

  事上下息訟屬荆郢新附南軍窺擾詔崇持節與州郡經畧慰諭累遷河中太守郡中畏服卒官贈

  岐州刺史謚曰穆子慶加性沈靜不競于時位給事中本郡中正卒慶加弟楷字士則善草書涉文

  史位撫軍司馬裴佗字元化本聞喜人六世祖詵仕晉為太常卿避亂梁州苻堅平河西東歸

  因居解縣佗魁偉有器望舉秀才以高第除中書博士景明初累遷趙郡太守威惠甚著轉荆州刺

  史加平南將軍撫慰蠻首闔境清晏遷中軍將軍以疾乞還佗性剛直不與俗人交清白任真不事

  家産宅不過三十步無田園暑不張蓋寒不衣裘其貞儉如此子讓之諏之謀之納之俱以文行知

  裴俠字嵩和解人七歲始能言聰慧異常十三遭父憂哀毁有若成人州辟主簿舉秀才

  正光中為東郡太守帶防城别將時孝武與高歡有隙宇文泰在關中亦擅權孝武徴兵俠率所部