Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  馬俱有異績煬帝嗣位遷潁州郡丞清名亞于柳儉賜帛百疋每欲擢為太守輒為宇文述所毁不

  行大業末乞骸骨去家無餘財敬釗字積善蒲坂人仁夀中為繁畤令有能名漢王諒陷城偽

  將喬鍾葵署為代州總管司馬釗以死拒之會鍾葵敗得免終朝邑令張文詡河東人父

  琚開皇中為洹水令以清正聞文詡博覽羣書特進三禮文帝時遊太學名儒莫不推伏之仁夀末

  學廢文詡歸灌園為業州郡頻舉皆不應命事母孝以德化人鄉黨頗移風俗州縣賑恤輒辭不受

  時人方之閔子騫原憲焉陳孝意河東人大業中為魯郡司法書佐太守蘇威甚加禮敬及

  威為納言奏孝意為侍御史以父憂去職居喪過禮有白鹿馴擾其廬尋起授雁門郡丞在郡菜食

  齋居朝夕哀臨柴毁骨立見者哀之馬邑劉武周作亂攻城孝意拒之每致克捷百餘日糧盡為校

  尉張倫所殺︹唐︺吕子臧河東人隋大業末為南陽郡丞高祖入京師遣馬元規慰輯山

  南獨子臧堅守隋亡子臧為故君發喪訖送𣢾就拜鄧州刺史封南陽郡公武德初朱粲圍城會霖