Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  帝即詔罷役魏徴歎曰張公爭事有回天之力可謂仁人之言累遷右庶子太子承乾有過惡數上

  書極諫太子廢坐除名終鄧州刺史敬播河東人貞觀初擢進士第時顔師古孔穎達撰隋史

  詔播叅纂兼修國史又與令狐徳棻等撰晉書凡例皆播所發永徽後厯諌議大夫給事中播與許

  敬宗撰高祖實録又撰太宗實錄房元齡稱播爲陳夀之流爲安州刺史卒羅道琮

  人慷慨尚節義貞觀末上書忤㫖徙嶺表有同斥者死荆襄閒臨殁悲泣道琮曰吾若還終不使君

  獨留此瘞路左去歲餘遇赦歸會霖潦積水失其殯處道琮號諸野波中忽沸道琮曰若尸在可再

  沸水果復湧乃得尸負之還鄉尋擢明經仕至太學博士爲時名儒薛元超收之子好學善

  屬文高宗即位爲給事中數陳當世得失帝嘉納轉中書舍人宏文館學士省中有盤石其祖道衡

  常據以草制元超見輒流涕所薦士皆以才自名于時上元中拜中書令帝幸東都留輔太子監國

  太子稍怠政事元超力諌帝遣使厚賜慰其意及政出武后因佯喑乞骸骨卒柳沖莊曹孫父