Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/3

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  薛善汾陰人爲汾陰令幹用强明一郡稱最太守王羆美之令兼督六縣事柳帶

  韋解人魏末爲汾陰令發摘姦伏百姓畏而懷之︹周︺李遠成紀人時河東初復人情未安

  文帝以河東爲國之要鎭乃授河東郡守遠敦奬風俗勸課農桑肅遏姦非兼修守禦之備未期月

  百姓懷之︹隋︺楊處綱高祖族父拜蒲州刺史吏民悦之楊宏高祖從祖弟拜蒲州

  刺史時河東多盗賊宏奏爲盜者百餘人投之邊裔州境恬然號爲良吏在官十餘年風敎大洽

  楊尚希宏農人高祖時拜蒲州刺史甚有惠政引瀵水立隄防開稻田數千頃民賴其利

  辛仲龕狄道人爲猗氏令以政績著榮毗無終人自華州長史轉蒲州司馬漢王諒

  反河東豪傑以城應諒刺史邱和覺變遁歸關中長史渤海高義明謂毗曰河東要害國之東門城

  中非悉反但收桀𭶑者十餘人斬之自當立定毗然之義明馳馬追和將與恊計至城西門爲反者

  所殺毗被執諒平拜治書侍御史堯君素湯陰人大業末從屈突通拒唐師于河東通引