Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/40

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  取渠水溉其旁田民利之官至光祿卿分司西京卒劉綜字居正虞鄉人雍熙二年進士由邛

  州軍事推官厯任中外累官右諌議大夫强敏有吏才所至抑制豪右振舉文法毎上疏言事輒見

  嘉納上倚賴焉姚宗明永樂人十世祖棲雲唐貞元中戌邊棲雲之父代兄役戰殁塞上棲

  雲三歲母再嫁養于伯母伯母亡棲雲葬之又招魂𦵏其父廬墓終身至宗明十世同居仁宗詔復

  其家宗明生用和用和生士明士明生德又三世五十餘年孝睦不衰姚氏世為農家聚族百餘人

  厯三百餘年無異辭者李興河東人咸平閒契丹内侵真宗狩魏興以東班殿侍隨節度使

  康保裔赴敵軍陷興死之詔其子桓為西班殿直薛田字希稷河東人少師事种放與魏野

  友善性和厚第進士起家丹州推官以幹敏數為大臣所稱累遷至右諌議大夫知同州薛向

  字師正萬泉人以祖顔任為太廟齋郎永夀主簿元豐元年累官同知樞密院向幹局絶人尤善論

  兵厯内外任皆展奮材業卒諡恭敏子紹彭有翰墨名穆衍字昌叔河中人第進士調華池