Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/45

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  瑩蒲州人天順進士官四川叅政瑩為人清介絶俗有古風初仕行人使蜀蜀王餽之金不受及

  仕𠫵政歸王贐之又不受韓文在政府與瑩為同鄉素交以書問瑩瑩不答其素節如此謝廷

  桂蒲州人景泰中鄉舉第一㑹試時曹石軰爭館之廷桂拒曰君危如朝露欲浼我耶成化初同

  知常州亷明果斷治行為江左第一升河南知府未任上十餘章被謫景佐蒲州人宏治進

  士知東安縣有惠政遷都察院經厯忤劉瑾下獄㝷謫開州判官累升河南叅政所至執法吏民莫

  敢犯從子溱正德進士與兄瀾相友愛嘗途遇盜兄弟爭代死以免于難鄭岳字汝華蒲州人

  宏治進士授戸部主事厯湖廣僉事廣西副使調廣東所至有異政升江西布政使以事為宸濠所

  陷罷歸嘉靖初擢右副都御史巡撫江西請賑恤受兵郡縣論次討逆軍功贈禮死事諸臣皆報可

  累遷兵部左侍郎大同兵變議令首領官各舉首惡事立定後以議大禮奪俸乞歸黄連

  之萬泉人正德初以監生授湖州府檢校居官清謹升大興縣主簿㑹流賊犯境帥民兵暨家僮追