Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/47

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   嘉靖進士萬厯中厯官户部尚書數請罷礦稅内臣核減加增邊餉卒贈少傅兼太子太傅

   四維字子維蒲州人嘉靖進士嫻文辭倜儻有才智累擢吏部侍郎神宗時代張居正為首輔

   以憂歸卒贈太師謚文毅王光宇字德潛臨晉人嘉靖進士性孝友母目盲光宇禱于天復

   明厯官戸部郎中督糧甘肅擢陜西按察僉事分巡隴右治民禦敵皆有異績王崇古

   輔臨晉人嘉靖中進士厯常鎮兵備副使三遷至僉都御史巡撫寕夏崇古少喜談兵具知諸邊險

   要又身厯行陳習兵事至是内修戰守外納降附視他鎮獨强尋總督陜西寕夏甘肅軍務前後𫉬

   首功甚多改督宣大山西納俺答孫巴罕内齊降力持封貢議自是邊境休息累官少保兵部尚書

   卒贈太保諡襄毅子謙萬厯初進士官工部主事𣙜税杭州羅木營兵變脅執巡撫呉善言謙馳諭

   乃解終太僕少郷巴罕内齊改見統部賈仁元萬泉人嘉靖進士由厯城知縣厯外内任

   累官兵部尚書清潔著聞多立功績卒後遣官祭𦵏給墓田七十畝何東序猗氏人嘉靖進