Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/51

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 東猗氏人康熙中舉于鄉居家孝友博學能文值歲祲按戸給粟里人賴之乾隆十一年入祀鄉

 崔效林永濟人雍正七年同邑髙世澤遺金珠于道拾而還之世澤願分其半堅不納

 鄉人義之事  聞  恩給八品服楊奉時榮河人事繼母至孝兄分居而殁奉

 時迎嫂與姪合炊焉鄉里高之乾隆十八年 旌劉步月永濟人孝行著嘉慶元年

 荆道乾臨晉人乾隆二十四年由大挑知縣厯官安徽巡撫實心任事清操著聞嘉慶

 七年卒 賜祭一壇潘克升榮河人孝行著聞嘉慶五年 旌

 ︹流寓︺︹唐︺李商隱河内人㑹昌中嘗移家寓河中永樂縣故集中多永樂之咏太原温庭筠

 名與商隱齊大中間商隠節度河中庭筠依之亦僑河中有蒲州河亭陪節度讌遊之作 按商隱

 集有𭔃劉韋二前軰詩自註云二公嘗于此縣𭔃居不知其何人也蕭遘蘭陵人宰相寘子中

 和初厯兵部侍郎同平章事累遷尚書左僕射襄王僭立召作冊苦辭罷為太子太保遘移疾以弟