Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/6

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  李模唐宗室至德中為猗氏令史思明陷洛陽賊帥掠諸縣模率衆拒卻之王翃

  人代宗時為河中少尹領節度悍將凌正數干法不逞約其徒夜斬關逐翃翃覺之陰亂漏刻以差

  其期衆驚不敢發俄禽正誅之三軍惕息李鄘江都人初補秘書省正字李懷光辟致幕府懷

  光反河中鄘與高郢刺賊虚實及所以攻取者白諸朝徳宗手詔襃答懷光覺嚴兵詔二人問之鄘

  SKchar不撓三軍為感動懷光囚之河中平馬燧破械致禮表佐其府高郢衞州人為猗氏丞會

  李懷光萌反意將還河中郢勸以西迎乘輿不𦗟既又悉兵欲西郢誓死止之懷光子琟來候因喻

  以大義琟懼流涕時因事亟郢謀閒道逃歸事洩引郢詰誚抗詞無隱諌議大夫孔巢父使河中遇

  害郢撫而𡘜之事定李晟表其忠焉裴行立稷山人初為衞尉少卿自陳願治民試一縣自

  效除河東令寬猛時當李承高邑人德宗時擢拜河中尹晉絳觀察使廉正有雅望以才顯

  張圓偃師人憲宗時河中府法曹叅軍攝虞鄉令進攝河東令皆有能名王起