Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/62

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  弟子年十八講𣵀槃文㫖洞曉文帝姊成安長公主欽其德望立伽藍靜法寺居之仁夀初文帝頻

  頒璽書分布舍利毎感異大業二年圓寂本寺︹唐︺道愻虞鄉人姓張氏曇延弟子晚住

  蒲州仁夀寺貞觀中有請講𣵀槃者固辭人怪之曰恐不終此席耳後果念經三日卒經夕異花遶

  屍披地湧出莖長二尺許色甚鮮榮折納瓶中逾年不萎靈潤虞鄉人姓梁氏年十三初聽𣵀

  槃即通文㫖後聞泰岳靈巖寺僧規清肅乃杖䇿㝷焉貞觀中住宏福寺房元齡遇之歎曰居宗揚

  化惟此一人也志寛河東人博覽諸經以𣵀槃地論爲心要時以邑多虎暴都督張遜命寛禱

  之患遂息貞觀中蒲晉旱寛曝烈日中須㬰大雨合境霑足張果晦鄉里世系以自神隱中

  條山下往來汾晉間世傳數百歲人嘗𮪍一白驢休則疊之如𥿄置巾箱中乘則以水噀之武后時

  遣使召之即死後人見居恒州山中開元中累召之乃至㝷還山號通元先生今中條山五老峰有

  張果洞石上驢跡宛然 按唐人作張果傳謂果爲堯時蝙蝠之精語尤妄矣閻宷江州人貞