Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  知河中府元昊反劉平石元孫戰沒偕聞乃偽為書馳告延州曰朝廷遣救兵十萬至矣命傍郡縣

  大具芻糧什器以俟比書至賊已解去夏竦為陜西經畧使請増置土兵易戍兵歸衞京師偕言方

  關中財用乏復増土兵徒耗國用今賊勢方盛雖大増土兵亦未能減戍兵東歸第竦懼敗事欲以

  兵少為解耳竦奏偕沮邊計偕爭愈力錢晦臨安人至和中知河中府守典故明詔條約吏

  處民率有常節筵饌具禮而已民甚安之趙瞻盩厔人仁宗時為萬泉令捐圭田修學宫士自

  遠而朱選天長人仁宗時知河中府忠厚自守稱為長者顔太初彭城人顔子四

  十七世孫仁宗時補臨晉主簿有能名王闢之臨淄人為河東令吏治精敏毁淫祠作夷

  齊廟祀之趙尚寬河南人神宗時徙知河中府神勇卒苦大校貪虐刊匿名書告變尚寛命

  焚之曰妄言耳衆乃安已而奏黜校分士卒隸他營范純仁仲淹子神宗時知河中府諸路

  閲保甲妨農論救甚力錄事參軍宋儋年暴死口鼻血出獄疑純仁按得其妾與小吏姦因會毒殺