Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  以拒官軍大順初河東將李存孝擒孫揆干長子西追擊餘衆于刁黄嶺寰宇記亦名發瓮山漳水

  發鳩山在長子縣西五十里一名發苞山一名鹿谷山一名廉山山海經發鳩之山漳

  水出焉淮南子地形訓濁漳水出發苞注發苞一名鹿谷漢書地理志長子縣鹿谷山濁漳水所出

  水經濁漳水出長子縣西發鳩山酈道元注水出鹿谷與發鳩連麓而在南魏書地形志長子縣有

  廉山濁漳出焉元和志發鳩山在長子縣西南六十五里寰宇記鹿谷山在縣西有大道入壺口東

  出達襄國西登奚斯巨嶺以達河東徑阻千里縣志在縣西五十餘里亦謂之長子西谷中有四星

  池是謂靈湫漳木之源其山蒼秀聳拔諸峯四面如列屏然方山在發鳩山之西北魏書地

  形志寄氏縣有方山縣志山頂平直北接屯留縣界疑山在屯留縣西南九里魏書地形志屯

  留縣有疑山玉海後魏孝文帝幸上黨見此山有伏龍勢疑而不進遂斷山東麓以厭之鳳凰

  山有三一在屯留縣西南十二里魏書地形志屯留縣有鳳凰山一名天冢一在潞城縣西北五