Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/92

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  界有洞深百餘里入遼州境蔥蔚山在潞城縣東六十里靜林山在潞城縣東魏

  書地形志壺關縣有静林山縣志山在壺關縣東七十里舊屬壺關今在潞城縣去縣東六十里

  盧醫山在潞城縣東南五里周三十八里南連大禹山上有盧醫廟縣志謂之盧山

  牛山在潞城縣東南魏書地形志刈陵縣有伏牛山玉海唐中宗景雲間黄龍見于伏牛山新

  志在縣東南十五里葛井山在潞城縣東南二十里周七十五里有泉在其巔彩鳳

  山在潞城縣東南六十里縣之案山上多松檜桃李大禹山在潞城縣南十五里周四

  三垂山在潞城縣西南一名三垂岡五代史唐本紀李克用破孟方立還軍上黨置酒

  三垂岡時存勗在側方五歲克用指而笑曰此兒後二十年其能代我戰于此乎天祐五年存勗出

  兵趨上黨至三垂岡歎曰此先王置酒處也破梁軍凱旋告廟寰宇記在縣西南二十七里

  阜山在潞城縣西北二十五里隋書地理志潞城縣有黄阜山元和志劉聰將綦毋劌敗晉將