Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/44

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  西北二十五里城冢記謂之屈頓城漢武帝於汾堤側屈曲為頓故名後汾水溢毁後魏僑置蔚州

  於此後周廢今城址猶存介休故城在介休縣東南漢置縣曰界休晉曰介休後魏徙治

  故城廢魏書地形志介休縣有介休城水經注汾水又西南逕介休縣故城西城東有徵士郭林宗

  宋子浚二碑舊志在縣東南十五里平周故城在介休縣西戰國魏邑史記魏世家襄

  王十三年秦取我平周是也漢置縣屬西河郡後漢末省十三州志古平周縣在汾州介休縣南五

  鄔縣故城在介休縣東北春秋晉鄔邑左傳昭公二十八年晉分祁氏之田以為七

  縣司馬彌牟為鄔大夫漢置鄔縣屬太原郡晉末廢後魏太和十九年復置魏書地形志介休縣有

  鄔城鄔縣有鄔城蓋鄔城本漢故城前屬介休後屬鄔縣也鄔縣至北齊時廢舊志故鄔城在縣東

  北二十七里今為鄔城店土軍故城即今石樓縣治漢高祖十一年封宣義為土軍侯武

  元朔三年封代共王子郢客為土軍侯後置縣晉時譌為吐京十六國春秋云夏主赫連勃勃置