Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/49

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  長夀舊志故縣在縣東五里長壽村臨河廢縣在石樓縣東唐書地理志武德二年置臨

  河縣屬西德州貞觀元年省舊志在縣東六十里隰城廢縣在永寕州西漢置縣屬西

  河郡武帝元朔三年封代共王子忠為隰城侯後漢省水經注離石水西逕隰城縣故城西蓋即漢

  縣也晉初改置於茲氏縣界而故縣廢安鄉廢縣在今寕鄉縣東隋書地理志後周置

  安鄉縣大業初併入離石盧山廢縣在寕鄉縣西隋書地理志後周置盧山縣大業初併

  入修化有伏盧山 按盧山縣本以伏盧山為名九域志云寕鄉縣有㐲落津寨蓋瀕河以山為名

  伏落即伏盧之譌修化廢縣在寕鄉縣西北後周置窟胡縣并置窟胡郡隋開皇初郡

  廢後改縣為修化屬離石郡大業末廢瀦城在汾陽縣東十五里水經注文湖西側又有一

  城謂之瀦城水澤所聚為瀦葢即水以名城也陽城在汾陽縣南魏書地形志隰城縣有陽城

  縣志在縣南十里今為陽城鎮偏城在汾陽縣西南五十里廣城村縣志後趙離石侯築以防