Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/119

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 六年文詔至山西屢戰皆捷餘賊多流入河北移師討平之尋調大同為援勦總兵復由河南勦賊

 商州大捷於金嶺川尋以三千人遇賊於湫頭鎮轉鬬不支自刎死贈太子太保左都督立祠祀之

 文詔天性忠勇為明季良將第一其死也賊中為之相慶弟文耀從兄征討數有功河曲之戰斬獲

 多後擊賊忻州戰死城下詔予贈卹 本乾隆四十一年  賜文詔諡忠果曹變蛟

 文詔從子幼從文詔征討以勇敢知名賊聞大小曹將軍來皆怖慴崇禎十年厯官臨洮總兵降小

 紅狼一部餘賊入蜀繼入秦變蛟邀擊破之與李自成轉戰千餘里賊黨多降惟自成東走復窮追

 之自成妻女盡失僅以七人逃錄功進左都督後從洪承疇援松山被執死之贈太子太保 本朝

 乾隆四十一年 賜諡忠烈 焦 埏大同人祖澤父承勲皆總兵官著勞績埏以世將子

 喜兵法精騎射以功累官大同副總兵崇禎十五年奉命東援力戰不屈死事聞贈卹 本朝乾隆

 四十一年 賜諡烈愍 張 爾墊大同人事母以孝稱鄉里爭訟率片言而決人服其