Page:Sibu Congkan Xubian149-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-051.djvu/34

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   山在天鎮縣東十里其形如盆上有石洞晚霞山在天鎮縣東南二十里形似蓮花又

   名蓮花山神頭山在天鎮縣東南六十里尖峯聳立孤峯山在天鎮縣南二十里

   平地突起上有風神廟福祿山在天鎮縣東北十里二郎山在天鎮縣東北十五

   里有泉不盈不涸取之不竭泉上有廟祈禱輒應壼山在廣靈縣東一里壺流河遶其下故

   飛鳳山在廣靈縣東二十里平地一岡突起軒如翔鳳下有西馬莊元侍郎龎清居此

   清常任洗馬故以官名莊今訛洗為西加斗山在廣靈縣東南二十里周一百二十里層

   巒突起高出雲表一名神峯山上有圯城玉峯山在廣靈縣南一里兩峯突岀如玉一名遇

   逢山俗傳遇仙人採藥於此直峪山在廣靈縣南十五里天井山在廣靈縣西南

   二十里上有石井林管山在廣靈縣西南四十里一名林關山周三十六里為西南咽喉

   山下有石夾泉下流數里出口社臺山在廣靈縣西關内石㒺如臺故名鞍子山