Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/15

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  學額數八名鶴鳴書院在府治内 本乾隆四年清漣書院在五寨縣

   本朝乾隆十五年建蘆秀書院在五寨縣 本朝嘉慶十一年

 ︹户口︺原額人丁一萬六千九百二十二今滋生男婦共二十三萬八千六百九十二名口計三萬二

  百一十九户

 ︹田賦︺四地一萬六千六百六十九頃九十七畝八分有奇額徵地丁正雜銀八千二百九兩四錢一

  分八釐糧二萬二千五百八十九石七斗五升有奇

 ︹山川︺鳳凰山在寕武縣南七里府志鳳凰山去郡城七里接六盤嶺跨代州崞縣界

  華山在寕武縣南六十里山下有水西南流入汾水黄嵬山在寕武縣南跨代州崞縣

  蘆芽山在寕武縣西南一名蘆芽尖山見寰宇記新志在縣西南九十里周百餘里跨

  神池五寨靜樂岢嵐諸州縣界 按通志蘆芽山一名大峪山引水經注中陵川水出中陵縣東南