Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/33

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   遜舊作唐括孛果速今改正︹明︺林忠會州人以武弁起家累官後軍右都督正統十二年

   以本官鎮守偏頭關綜理周密號令嚴明又以關城狹隘不足容衆乃增築之屹為巨鎮威名甚盛

   套部望風遠去滕淵祥符人正統間以嵐縣典史戍偏頭關草宿枕戈與士卒同甘苦及滿去

   惟琴書而已陳經正德間以太原左衞指揮僉事任寕武守備值邊警戰死勅賜昭勇將軍

   立祠春秋祀之孫呉初名國寶其先當塗人後家於老營嘉靖中以武畧登進士任廣武守備

   時以斬級功賜名吳累遷都督僉事為協守老營副總兵官呉以老營地當絶塞屢經大敵乃大修

   城垣守禦之具畢備且請建立學校訓練之暇則以講藝敵屢入SKchar多所斬𫉬秦可大

   人隆慶中山西行太僕寺卿備兵寕武有政績李采菲河間人萬厯閒山西行太僕寺卿兼

   整飭寕武兵備道踰年以外艱歸百姓遮道泣留陳昌祚福建長樂人萬厯中偏關兵備

   道有清廉譽安輯兵民尤加意學校所部咸德之李修吉同州人萬厯中以户部主事出