Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/70

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  中築堡城周二里有奇移應州㕘將防守 本朝因之馬邑巡司在朔州東四十五里

   本朝嘉慶元年廢縣改置高山城在左雲縣東南五十里明洪武初設高山衞在大同

  府西八十里宣德初調附陽和城内天順中又改置於此嘉靖十四年築堡城周四里有奇 本朝

  順治中廢衞為堡設都司防守屬助馬路雍正八年復設巡司乾隆四十四年井坪城

  在平魯縣南六十里明成化二十一年建井坪守禦所築城周五里分轄井坪以下十城堡邊牆東

  起西路界西至了角山長三十一里零内屏雁代東障朔應為西路之險萬厯四年移朔州叅將駐

  此 本朝仍曰井坪城舊設巡司今裁大狼水寨在朔州西宋史折惟昌傳惟昌自火

  山軍入遼界破大狼水寨楊六郎寨在朔州馬邑鄉南五十里雁門關北口東山上其西

  五里為佳吉寨在太和嶺北口西山上紅土堡在右玉縣東一十五里又黄土堡在縣東

  二十五里俱明嘉靖三十七年築各周一里有奇牛心堡在右玉縣東南四十里明嘉靖