Page:Sibu Congkan Xubian150-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-052.djvu/85

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  言決之出莅外任咸著威惠下襄陽取潭州皆有力焉尋被召入覲㑹阿哈瑪擅權日甚斌極言其

  姦蠧帝遣使按問之海内稱快阿哈瑪因誣搆以罪竟爲所害至大初贈太傅追封鄭國公諡忠毅

   阿哈瑪舊作阿合馬今改正李膺完孫少孤事母以孝聞太宗時詔郡國設科選試膺弱冠

  與選遂以薦爲翰林修撰終集賢學士諡文穆︹明︺孫祥大同右衞人正統進士由兵科給事

  中擢右副都御史以才幹忠讜稱後守備紫荆關額森入寇督戰被殺 額森舊作也先今改正

  呉順朔州衞卒父病閉結藥不能通泣而䑛之又病痩嘗其糞苦喜曰可無患矣果愈父思雞

  羮遽索不得忽雞飛墮其家遂取以供父卒順年七十矣猶哀毁廬墓三載正統中被旌年百餘歲

  鄭本公朔州人正德進士厯御史請武宗慎選親賢正位東宫不報世宗初欲加興獻

  帝皇號力言不可論救給事中劉最忤㫖切責時享太廟帝不親行極言遣代非宜報聞尋帝欲考

  興獻帝且立廟禁中偕同官屢争之不得遂伏闕哭陳繫獄廷杖後終南京太僕少卿劉漢