Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/102

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹人物︺︹漢︺周黨字伯况廣武人束身修志州里稱高王莽竊位託疾杜門後賊暴縱横唯至廣

  武過城不入建武中徵為議郎以病去職復被徴引見自陳願守所志帝乃許焉遂隱居澠池著書

  上下篇而終邑人賢而祠之殷謨字君長雁門人守節不仕王莽世建武中徴並不到

  恁字君大廣武人少修清節資財千萬父越卒悉散於九族隱居山澤以求厥志王莽末匈奴入

  寇聞恁名節相約不入荀氏里光武徵以病不至永平初應東平王蒼之辟㝷罷歸卒於家

  霸字儒仲廣武人少有清節王莽篡位棄冠帶絶交宦建武中徴到尚書以病歸隱居守志連徴

  ︹晉︺秦秀字元良雲中人少敦學行以忠直知名咸寕中為博士議何曽賈充諡及訟王

  濬平吳功世多稱之後議齊王攸事忤㫖除名㝷復起為博士卒於官范隆字元嵩雁門人

  生而父亡四歲喪母䟽族范廣愍而養之隆好學修謹奉廣如父博通經籍着春秋三傳𢰅三禮吉

  凶宗紀甚有條義惠帝時隱迹不應州郡之命︹南北朝︺︹魏︺張黎原平人善書計太祖