Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/106

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  共宜諭民授地輸課則遊手者有所資於官亦便上亦從之大節忠實剛直果於從政又善弈當世

  推為第一子巖叟字孟弼大定中進士累官太常卿兼國子祭酒大安三年朝廷議塞諸城門為兵

  備巖叟曰是任城而不任人也莫若遣兵擇將背城疾戰時論多之胥鼎字和之繁畤人由進

  士第累官至平陽府兼河東南路兵馬都總管建言利害十三事宣宗多採納之拜本路宣撫使㝷

  權尚書左丞行省於平陽設方畧拒戰屢郤元兵興定初進拜平章政事封莘國公鼎忠勤練達國

  事善料敵威望甚隆人樂為用朝廷𠋣重之楊慥字叔玉五臺人能文承安進士累官户部

  尚書資器雅重識朝廷大體處事皆有法度王特起字正之崞人好學工於詞賦泰和中

  由進士為真定録事㕘軍有惠政累遷司竹監使卒聶天驥字元吉五臺人至寕元年進士

  興定初辟為尚書省令史時胥吏擅威士人往往附之獨天驥不少假借哀宗遷歸徳天驥以右司

  員外郎留汴中崔立之變天驥被創甚臥十餘日其女舜英謁醫救療天驥笑曰吾幸得死兒女曹