Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  原郡地漢太原陽曲縣地後漢建安二十年置新

  興郡治九原縣三國魏及晉初因之元康中改爲晉昌

  郡尋復名後魏太平真君七年置肆州永安中改

  郡曰永安治定襄縣後周徙州於鴈門郡隋開皇初復

  置新興郡尋廢十八年置忻州治秀容縣大業三年

  廢義寕初仍置新興郡唐武德元年復曰忻州天

  寶初曰定襄郡乾元初復曰忻州屬河東道五代

  因之宋曰忻州定襄郡屬河東路金曰忻州屬河

  東北路元屬冀寕路明初以州治秀容縣省入仍

  曰忻州屬太原府