Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/125

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  不言出布山海經泰戲山有獸名䍶爾雅西方有比肩獸其名謂之蹷郭璞註今雁門廣武縣夏屋

  山中有獸形如兔名蹷鼠並附識於此
         纂修官馮 芝恭 纂

         總纂官臣顧 蒓 許應藻恭覆輯

         校對官趙徳潾恭校