Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/36

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  有治劇才所至輒辦初至南京庶事草畧翰經度區處皆有條理元德明秀容人系出拓

  拔魏嗜讀書口不言世俗事樂易無畦畛累舉不第放浪山水間所著有東巖集三卷元好

  問字裕之德明子七歲能詩十四從郝晉卿學淹貫經傳百家六年業成至京師禮部趙秉文見

  其詩謂近代無此作由是知名中興定五年進士第仕至行尚書省左司員外郎金亡不任詩文為

  一代宗工著作甚多今所傳者有中州集及壬辰雜編若干卷趙鼎字宜之定襄人博通書傳

  處事詳雅工詩有重名孫九鼎字國讓定襄人天㑹中舉經義第一有詩名與弟九疇九

  億同榜登第忻州文派九鼎指授為多︹元︺許楫字公度忻州人從元好問學中詞賦選又

  舉賢良方正孝廉左丞許衡深器重之為勸農副使累遷徽州總管所至皆有善政李子敬

  定襄人博學能詩善騎射至元間以平蠻功官至軍民鎮撫︹明︺劉圓僧定襄人洪武中

  以學行授翰林洗馬充東宫講官執坐講之禮時論律之楊安字以安忻州人永樂進士官户