Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/55

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   屬太原府元屬冀寕路明洪武二年廢州復為五臺縣屬太原府八年改屬代州 本朝因之

   縣在州西南八十里東西距一百九十五里南北距五十五里東至五臺縣界八十里西至寕武

   府寕武縣界一百十五里南至忻州界十五里北至本州界四十里東南至忻州定襄縣界七十里

   西南至忻州界八十里東北至繁峙縣界三十里西北至朔平府朔州界八十里漢置原平縣屬太

   原郡後漢屬雁門郡晉因之魏永興二年析置石城縣屬秀容郡東魏置廓州北齊改為北顯州後

   周州廢隋開皇十年改石城曰平寇大業初改曰崞縣屬雁門郡唐屬代州五代宋金因之元太宗

   十四年升為崞州屬冀寕路明洪武二年復為崞縣屬太原府八年改屬代州 本朝因之

   峙縣在州東六十里東西距一百四十五里南北距一百四十里東至大同府靈邱縣界一百

   三十里西至本州界十五里南至五臺縣界八十里北至大同府應州界六十里東南至直隸正定

   府阜平縣界二百五十里西南至五臺縣界八十里東北至大同府應州界六十里西北至應州界