Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/89

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  御題額四曰五峰化宇曰珠林花兩曰雲峰勝境曰十刹圓光又有  御製靈鷲峰文殊寺詩

  乾隆二十五年於寺改建 行宫二十六年 賜額曰雨花堂有  御製靈鷲峰文殊寺

  恭和  聖祖仁皇帝元韻詩又有  御製題雨花堂文殊寺静舍真客院諸詩嘉慶十六

  年 仁宗睿皇帝西巡有 御製靈鷲峰文殊寺瞻禮詩殊像寺在五臺縣東北

  靈鷲峰麓有文殊跨狻猊像神工所造康熙二十二年  御題額曰瑞相天然三十七年發帑

  重修  御製碑文又有  御製殊像寺乾隆十四年發帑重修  御製碑文

  御書額二曰大圓鏡智曰現清淨身又有御製恭依  聖祖仁皇帝元韻詩嘉慶十

  六年  仁宗睿皇帝西巡  御書額曰人天勝果有  御製恭依  高宗純皇

  帝壬子詩韻詩顯通寺在五臺縣東北靈鷲峰上建自東漢明帝名大孚靈鷲寺後魏文帝

  置十二院環繞鷲峰名花園寺唐改大華巖寺明永樂中賜額大通顯寺萬厯中改永明寺中有無