Page:Sibu Congkan Xubian152-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-054.djvu/24

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 諡節姜名武字我揚保德人天啟武進士崇禎初以叅將守宣府右衛䝉古部落有乞

 撫者監視中官欲殺以邀功名武持不可中官怒劾之總督楊嗣昌力白其誣乃𫉬免擢通州副總

 兵十五年李自成圍開封從保定總督楊文岳往援大戰朱仙鎮力竭被執大罵賊磔死之贈右都

 督 本朝乾隆四十一年  賜謚忠烈高 日晄字翼皇保德人崇禎武進士官寕武

 關遊擊闖賊陷城同總兵周遇吉死之又同州常道行黒水監正楊于堦濟源知縣俱以城陷不屈

 死 本朝乾隆四十一年  賜諡烈愍

 ︹本朝︺吕朝京本州人順治七年姜瓖之亂守備牛化麟應賊破州城 大兵來𠞰朝京恐良

 氏被冤請往說賊使解甲降牛叱斬之朝京至死神色如常張射斗本州人為諸生志氣

 激昂牛化麟入州城射斗謀誅之未發事洩化麟欲殺射斗懼其得人心誘入學宫殺之後化麟亦

 為州人崔耀等所殺姜宗吕字瑯璵本州人父名武明右都督援開封戰死宗吕得父故衣