Page:Sibu Congkan Xubian152-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-054.djvu/35

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  彘縣屬河東郡後漢陽嘉三年改曰永安晉屬平

  陽郡後魏太平真君七年併入禽昌平陽郡禽昌縣即漢晉北

  屈神䴥元年世祖禽赫連昌置郡正始二年復置建義元年於縣

  置永安郡隋開皇初郡廢十六年於縣置汾州十

  八年改曰吕州又改縣曰霍邑大業初州廢縣屬

  臨汾郡義寕元年置霍山郡唐武德元年復曰吕

  州貞觀十七年州廢縣屬晉州五代因之宋屬平

  陽府金貞祐三年置霍州治霍邑縣興定元年

  鎮定軍節度元仍曰霍州屬晉寕路明洪武初省

  縣入州屬平陽府