Page:Sibu Congkan Xubian153-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-055.djvu/134

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  隰等州界姚岳城在州北舊志後周保定初州刺史韋孝寛以離石以南數為生胡抄掠欲

  築城於險要以拒之而患齊兵來擾使開府姚岳監築曰計此城十日可畢此距晉州四百里敵軍

  至我之城辦矣果城之而還後人因謂之姚岳城長守城在州北寰宇記古長守城在隰

  州北三十五里唐貞元二年襲逐北冀谷山上部落於此置寨下有仙洞直至代州穀城

  東北四十里九域志隰州有榖城神農氏嘗五穀於此州志州東北四十五里合桑村别有嘗穀臺

  故址臺有元碑石羊城在永和縣西南寰宇記後魏太武築置石羊軍孝文移軍於漢狐讘

  城其城遂廢呉王城在永和縣西北十里縣志有冢高三十丈其頂有穴極深風吼其中

  其城遺址尚存夷吾宫在大寕縣西十里阜城寨相傳晉公子夷吾所建大觀樓

  在州城中明萬厯四十五年知州儲至俊建聚景樓在州東四十里義泉鎮青帝

  樓在大寕縣南翠微山巔高覽樓在大寕縣北寨之東南隅明隆慶中知縣邵蕙建