Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/11

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  後屬趙漢爲上黨郡銅鞮穀遠等縣地後魏延和

  二年以銅鞮縣屬鄉郡建義元年置義寕郡治沁

  源縣隋開皇初郡廢十六年置沁州兼領銅鞮縣

  大業初州廢二縣皆屬上黨郡義寕元年復置義

  寕郡唐武德元年復曰沁州天寳元年改爲陽城

  郡乾元元年復爲沁州屬河東道宋太平興國二

  年始於銅鞮縣置威勝軍屬河東路六年省沁州

  入焉金天㑹六年復升軍爲沁州屬河東南路元

  光二年又升爲義勝軍節度元曰沁州屬晉寕路

  明洪武初省州治銅鞮縣入州九年直隸山西布