Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


  田子封送之渡河賈人卒死津長埋之其子㝷求父喪發冢舉尸資貨一無所損其子悉以金與之

  津長不受後聞於帝帝曰君子也即以其津爲君子濟濟在雲中城西南二百餘里魏書昭成帝建

  國二十五年南巡至君子津世祖始光四年詔執金吾桓貸造橋於君子津元和志勝州河濱縣黄

  河在縣東一十五步渡河處名君子津明統志在故東勝州界

 ︹關隘︺畢齊克齊巡司在歸化城地 本朝乾隆三十年由色爾登移駐包頭

  村巡司在和林格爾地 本朝嘉慶十四年由崑都崙移駐

 ︹陵墓︺︹後魏︺金陵在古盛樂城西北後魏永興二年道武於盛樂金陵其後明元太武文

  成獻文四帝皆塟於此青冢在歸化城南二十里𫎇古名特木兒烏爾虎通典金河縣有王

  昭君墓遼史地理志豐州有青冢即王昭君墓大同府志漢明妃墓在府西五百里古豐州西六十

  里塞草皆白惟此獨青故名