Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/122

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  貴詣悦詐降因請收塟岳言辭慷慨悦壯而許之貴乃收岳屍還營與寇洛等奔平涼共圖拒悦悦

  平後梁仚定稱亂河右以貴為隴西行臺封破之從復宏農破沙苑進爵中山郡公孝閔踐祚遷大

  冢宰進封楚國公晉公䕶攝政與獨孤信謀殺䕶𬒳侯莫陳崇字尚樂武川人謹慤

  善𮪍射從賀拔岳力戰破万俟醜奴生擒之封臨涇縣侯從平侯莫陳悦别封廣武縣伯從擒竇泰

  復宏農破沙苑戰河橋又别討平稽胡累戰皆有功進位柱國大將軍孝閔踐𧙓進封梁國公保定

  中晉公䕶逼令自殺兄順從魏孝武入關破梁仚定於河州趙青雀於渭橋累封平原郡公孝閔踐

  𧙓拜少師進位柱國孤其先雲中人祖俟尼以良家子鎮武川因家焉信善𮪍射正光

  末與賀拔度等同斬衞可瓌由是知名魏孝武西𨗇事起倉卒信單𮪍從之孝武嘉歎進爵浮陽郡

  公荆州陷東魏以信都督荆州諸軍事東魏兵奄至不敵遂奔梁梁武帝問信所往荅以事君無二

  梁武義之禮送甚厚大統中除隴右十一州大都督秦州刺史數年公私富實信著遐通累立軍功