Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   在武鄉縣東九十里深遠莫測陰辿在武鄉縣西北一百二十里兩峯對峙高出雲表中通一

   綫接太原府祁縣界為三晉咽喉銅鞮水在州南四十里源出州西伏牛山東南入潞安

   府襄垣縣界俗謂之漳河水經注銅鞮水出銅鞮縣西北石磴山東流與專池水合又東南合女諫

   水又東逕斷梁城又東逕銅鞮縣故城北又東南逕頃城西又南逕胡邑至襄垣入漳舊志謂之西

   漳河又名小漳河有二源一出伏牛山一出滑山至鼊山南合為一川南流逕州西二里又東南入

   襄垣縣界后泉水在州西南四十里后泉山下東北流逕州西入銅鞮水小河水

   在州北源出爛柯山南流逕聖鼔山下繞州城北西流入銅鞮水甲水源出州北滑山東流

   逕爛柯山北又東逕武鄉縣西五里南入𣵀水古名白鷄水水經注白鷄水出𣵀縣西山東逕縣北

   東南流入𣵀水沁水在沁源縣東北源出縣之羊頭山西南流合水峪河又西南流合湱河又

   南流逕縣東又南流合青龍河又西南流合西川河又南流合大南川又南流入平陽府岳陽縣界