Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/30

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  十里有王可寨六十里有西峪寨又州南三十五里有新店寨州東六十三里有花山寨唐王

  寨在沁源縣西北六十里靈空山孤峯特起四面石壁頂上寛平可十餘畝陽城寨

  源縣北五十里又縣北一百八十里有王鳳寨古寨侯壁寨在沁源縣東北四十里又縣東

  北六十里有石渠寨下留寨安樂館寨八十里有師莊寨一百里有定陽寨韓壁寨

  郷縣東五十里又有土河寨在縣東七十里西南北三面有牆舊為戍守處重城寨

  鄉縣東北接遼州界一名崇城寨又名重棚寨石壁萬仭危橋駕空而入半崖一徑可陟寨巓草木

  陰翳不知有寨也霍登堡在沁源縣東五十里興居堡在沁源縣西五十里相近

  又有王莊堡沁陽驛在州北郭外今裁權店驛在武鄉縣西北七十里有丞山

  路嶻㠔南通沁陽驛北接南關今裁

 ︹津梁︺雙水橋在州城南郭外又十五里有黄沙橋又五里有永濟橋紅渠橋