Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/37

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  民栽桑飼蠶教以紡績迄今賴之李琛高陽人康𤋮十八年知武鄉縣縣有飛糧為民病琛

  請豁免不允趨會城面陳至痛𡘜不能止竟抑鬱而卒縣人德之立祠以祀

 ︹人物︺︹晉︺李熹字季和銅鞮人少有高行博學研精與北海管幼安以賢良徵不行宣帝復辟

  熹為太傅屬固辭疾郡縣扶與上道時熹母疾篤乃竊而還遂遭母喪論者嘉其志節後為并州别

  駕厯官御史中丞當官正色不憚强禦累遷司隸校尉泰始初封祁侯卒贈太保謚曰成李宏

  字世彦熹孫少有清節永熹末厯給事黄門侍郎散騎常侍︹南北朝︺︹周︺宇文顯

  武鄉人容止矜莊能彎弓挽强左右馳射從魏孝武入關為太祖所信用厯官使持節車騎大將軍

  儀同三司加散騎常侍贈司空按周書無顯傳此從庾信碑節錄︹五代︺︹唐︺郭延魯

  綿上人文饒以驍勇事晉王數立軍功為沁州刺史者九年有惠政州人思之延魯以善槊為將天

  成初朱守殷反從攻汴州以先登功為汴州馬步軍都指揮使累遷復州刺史以廉平自勵民甚賴