Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  太原郡隋開皇十年改曰和順屬并州火業初屬太原郡唐武徳二年改屬遼州五代因之宋熈寕

  七年省入遼山縣元祐元年復置仍屬遼州金元明不改 本朝因之榆社縣在州西九

  十里東西距一百五里南北距八十五里東至本州界四十五里西至太原府祁縣界六十里南至

  沁州武鄉縣界五十里北至和順縣界三十五里東南至武鄉縣界五十里西南至武鄉縣界四十

  里東北至和順縣界四十里西北至太谷縣界八十里漢𣵀氏縣地晉置武鄉縣屬上黨郡大興二

  年石勒置武鄉郡永和中廢後魏為鄉縣地隋開皇十六年復分武鄉故地置榆社縣屬韓州大業

  初省入鄉縣義寕元年復置屬太原郡唐武徳元年復屬韓州三年於縣置榆州六年州廢屬遼州

  五代因之宋𤋮寕北年省入武鄉縣元祐元年置仍屬遼州金因之元至元三年省入遼山六年

  復置仍屬遼州明不改 本朝因之

 ︹形勢︺居太行之絶巔當晉豫之交㑹南帶漳水北枕