Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/66

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  漳水又南逕昔陽城又南逕梁榆水口又東南合轑水元和志清漳水在和順縣北萬泉水

  在和順縣東源出合山東南流入清漳水又海眼泉一名清河在縣南六十里其水澄清汭湧冬寒

  不凍亦流入清漳水武鄉水源出和順縣西南八賦嶺南流逕榆社縣西又南入沁州武鄉

  縣界今名小漳河水經注武鄉水源出武山西南逕武鄉縣故城西南出得清谷口水又南得黄水

  寰宇記武鄉水在榆社縣西一里源從平城縣西南八賦嶺下出南入武鄉縣南萬水

  順縣西南四十五里出南萬嶺下見寰宇記又有南松嶺水北松嶺水俱流入清漳轑水

  潦陽水又名西漳水源出和順縣西北八賦嶺東南流逕州城西南入清漳水水經注轑水出轑河

  縣西北轑山南流逕轑河縣故城西南東流至粟城注於清漳寰宇記遼陽水從平城縣西北八賦

  嶺下出名八賦水東南流逕古遼陽城南謂之遼陽水又東合清漳水梁榆水源出和順

  縣西北石猴嶺東南流至縣西南入清漳水水經注梁榆水出梁榆城西大嵰山有二源北水東南