Page:Sibu Congkan Xubian154-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-056.djvu/77

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  日中期五日不雨則解印綬去越四日果雨邑人立石頌之許有壬湯陰人延祐中授同

  知遼州事會關中有警鄰州聽民出避棄嬰孩滿道上有壬獨率兵閉城門以守卒𫉬無虞州有追

  逮不許胥吏足迹至村疃惟執信牌令執里役者呼之民安而事集右族貪虐者懲之冤獄雖有成

  案皆平反釋其罪州遂大治︹明︺于璧新城人宏治初由御史左遷遼州州判越一年士民

  詣闕祈知本州百廢俱舉尤加意學校本州科第之盛自此始劉漢完縣人嘉靖初知榆社縣

  性耿介門無私謁風敎所被士皆興起民雖貧不甘為盜冀孟曾上蔡人萬厯閒任榆社縣

  丞潔己愛民嘗力請蠲除逋賦監司動容從之李呈章信陽人崇禎中知遼州五年紫金梁

  來寇拒守力屈城陷死之曾淑尼江南人崇禎閒遼州吏目流寇破州城淑尼死之

  景化南鄭人崇禎閒榆社典史流寇肆毒景化守禦不懈邑頼以全

 ︹本朝︺陳儲賢遼陽人順治初知榆社縣時瘡痍初復撫民慈愛又有王來峯蓋州人任榆社